2/9/08

301. Σαρωνικός, Λαγονήσι, στην παραλία
Αττική, Σαρωνικός.
Λαγονήσι, στην παραλία.