22/10/08

317. Πόρτο Λάγος, στο τουριστικό περίπτερο

Ξάνθη, Πόρτο Λάγος.
Στο τουριστικό περίπτερο.