26/8/08

299. Ζάκυνθος, Πόρτο Λιμνιώνας
Ζάκυνθος, Πόρτο Λιμνιώνας.
Στην δυτική ακτή του νησιού.

Φωτογραφίες: Κική