2/6/09

375. Κέρκυρα, στα Γουβιά


Κέρκυρα.
Στον όρμο των Γουβιών.


Η Εκκλησία της Υπαπαντής του Χριστού.

Στο βάθος, η καλά οργανωμένη μαρίνα των Γουβιών.