14/5/09

374. Ο Προφήτης Ηλίας στα ΤρίκαλαΩκοδομήθη δαπάνη αδελφών Αναστ. Γ. Ζουρνατζή εν έτει 1940.
Εμπλαστρώθη διά παχέος στρώματος σοβά και δι'ερυθρού ακρυλικού χρώματος δαπάναις ευσεβών ενοριτών εν αγνώστω έτει.Σεβαστείτε τον χώρον, είναι ιερός.
Σεβαστείτε την Εκκλησιαστικήν Αρχιτεκτονικήν κληρονομίαν.
Σοβατίσατε άπασας τας λιθοδομάς διά παχέος στρώματος, ίνα αποκτήσωσιν την λευκήν αγνότηταν του σοβά.
Μπλαστρώσατε άπαντας τους λαξευμένους λίθους δι'ερυθρού ακρυλικού χρώματος, ίνα ανακτήσωσιν το πρότερον κάλλος των, και μάλιστα στο πιό χρωματιστό.


Σεβαστείτε τον χώρον, είναι ιερός.
Ενισχύσατε την αποπεράτωσιν της αναπαλαιώσεως του Ιερού Ναού και την αντικατάστασιν των πεπαλαιωμένων σφυρηλάτων σιδηρών κιγκλιδωμάτων διά καινουργών εξ αλουμινίου χρώματος ερυθρού περλέ.