1/5/09

367. Κέρκυρα, στην ΓαρίτσαΚέρκυρα.
Μερικά από τα αρχοντικά στην Γαρίτσα, και το Corfu Palace.