9/5/09

371. Καστανιά Καρδίτσας

Στα ορεινά της Καρδίτσας.
Ανοιξιάτικη βροχή στην Καστανιά.