12/5/09

373. Η Μονή Πέτρας στο Καταφύγι ΚαρδίτσαςΗ Μονή Πέτρας στο Καταφύγι Καρδίτσας.