11/5/09

372. Αφήνοντας την Καστανιά
Καστανιά Καρδίτσας.
Στον δρόμο, λίγο έξω από το χωριό.

Shooting through the Windscreen
Car: Fatal Car