30/12/10

387. Λίμνη Πλαστήρα, Μπελοκομίτης
Λίμνη Πλαστήρα, Μπελοκομίτης.


Λίμνη Πλαστήρα, Μπελοκομίτης.Λίμνη Πλαστήρα, Μπελοκομίτης.