30/12/10

388. Καρδίτσα, Λίμνη ΣμοκόβουΚαρδίτσα, Λίμνη Σμοκόβου.Καρδίτσα, Λίμνη Σμοκόβου.


Καρδίτσα, Λίμνη Σμοκόβου.