21/1/08

45. Μετέωρα, Μονή Βαρλαάμ

Μετέωρα, στην Μονή Βαρλαάμ.
...
Περισσότερα από τα Μετέωρα:
Windscreen 102. Driving on the rocks 1.
Windscreen 103. Driving on the rocks 2.