3/1/08

26. Προς Αργιθέα

Στον δρόμο από το Μουζάκι προς την περιοχή Αργιθέας.
Κοντά στην Οξυά.
...
Shooting through the Windscreen
Car: Fatal Car