31/12/07

25. Δυτικός Παγασητικός, Αμαλιάπολις


Παγασητικός, δυτικά: Στην Αμαλιάπολη (Μιτζέλα), στην παραλία.