7/12/07

07. Κορινθιακός κόλπος, Λουτράκι

Κορινθιακός κόλπος, Λουτράκι, στην παραλία.