11/12/07

10. Στο ferry προς Ερέτρια

Η Ερέτρια και η ακτή νότια.

Ωρωπός.

Η ακτή του Ωρωπού.

Η ακτή βόρεια της Ερέτριας.

Το ferry προς Ωρωπό, και η ακτή βόρεια.

Το ferry, και η ακτή βόρεια του Ωρωπού.

Η ακτή νότια της Ερέτριας.

Ερέτρια.
...
Περισσότερα από την Ερέτρια:
Windscreen 50. Το νησί των ονείρων