22/12/07

20. Πύλη - Ελάτη...

Στον δρόμο από την Πύλη Τρικάλων προς την Ελάτη.
...
Λίγο μετά την Πύλη: