29/12/07

22. Δύση στην Λίμνη
Στην βορειοανατολική πλευρά της Λίμνης Πλαστήρα, στην Πλαζ Λαμπερού.