23/1/08

47. Το τέλος του κάμπου

Κοντά στους πρόποδες των Αγράφων, και στο τέλος του Θεσσαλικού κάμπου.
Στον δρόμο από την Καρδίτσα, βορειοδυτικά προς το Μουζάκι.