4/11/08

322. Ζάκυνθος, Καμπί, όρμος Σχίζας
Ζάκυνθος, Καμπί, όρμος Σχίζας.

Φωτογραφίες: Κική