18/11/08

329. Τρίκαλα, Ποταμός Ληθαίος





Τρίκαλα, Ποταμός Ληθαίος.
Στο κέντρο της πόλης.