19/11/08

330. Τρίκαλα, το Τζαμί του Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί)


Τρίκαλα.
Το Τζαμί του Οσμάν Σαχ ή Κουρσούμ Τζαμί.