4/7/08

266. Ανατολικό Πήλιο, Ξυνόβρυση, παραλία ΠοτιστικάΑνατολικό Πήλιο, Αιγαίο.
Στην παραλία Ποτιστικά της Ξυνόβρυσης.

Φωτογραφίες: Β.Μ.