10/7/08

279. Αθήνα, Αλιμος, πλαζ Παλαιών Λουτρών


Αθήνα, Αλιμος, πλαζ Παλαιών Λουτρών.