7/7/08

270. Πειραιάς, στην Καστέλλα
Πειραιάς.
Στην Καστέλλα, πάνω από την πλαζ Βοτσαλάκια.
Στο βάθος το Πασαλιμάνι και η μαρίνα Ζέας.