30/7/08

291. Αττική, Σαρωνικός, στα Καλύβια







Αττική, Σαρωνικός.
Στα Καλύβια Παραλίας.