8/12/08

337. Απιδιά Καρδίτσας
Ορεινή Καρδίτσα.
Στην Απιδιά, λίγο πάνω από το χωριό, στον δρόμο προς την Μολόχα.