15/12/08

338. Ορεινή Καρδίτσα, ΕλληνόπυργοςΟρεινή Καρδίτσα.
Στον Ελληνόπυργο, στην είσοδο του χωριού.