16/12/08

340. Ενα απόγευμα στη Λίμνη Σμοκόβου


Ενα απόγευμα στη Λίμνη Σμοκόβου, όπου έχουν αλλάξει πολλά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Windscreen 2007
27. Η άγνωστη λίμνη 1. 31-3-2007
28. Η άγνωστη λίμνη 2. 2-4-2007
29. Η χνουδωτή όχθη 3-4-2007