19/7/08

287. Κέα (Τζιά), Γιαλισκάρι, στην παραλία


Κέα (Τζιά), Γιαλισκάρι, στην παραλία.
Στην βορειοδυτική ακτή του νησιού, ανάμεσα στο λιμάνι της Κορρησίας και το Βουρκάρι.

Φωτογραφίες: Β.Μ.

16/7/08