1/4/08

121. Ορεινή Καρδίτσα, Μουζάκι - Οξυά

Στα ορεινά της Καρδίτσας.
Μερικά χιλιόμετρα μετά το Μουζάκι, στον δρόμο προς την Οξυά και την Αργιθέα.