5/4/08

125. Αθήνα - Κόρινθος, στην παλιά εθνική οδό
Δυτική Αττική.
Στην παλιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, μετά την Ελευσίνα, λίγο πριν τον Λουτρόπυργο.