3/4/08

123. Μητρόπολη Καρδίτσας

Μητρόπολη Καρδίτσας, στην αναρρυθμιστική λίμνη.