15/4/08

131. Παλαιό Φάληρο, Μαρίνα Φλοίσβου

Αθήνα, Παλαιό Φάληρο, Μαρίνα Φλοίσβου.