1/4/08

120. Μουζάκι - Δυτική Αργιθέα

Ορεινή Καρδίτσα.
Στον δρόμο από το Μουζάκι προς τα χωριά της Δυτικής Αργιθέας, λίγο πριν την διασταύρωση της Οξυάς.