31/3/08

119. Πευκόφυτο Καρδίτσας

Ορεινή Καρδίτσα, υψόμετρο 730 μ.
Στο Πευκόφυτο, μερικά χιλιόμετρα μετά το Μουζάκι, στον δρόμο προς τα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας.