13/3/08

98. Νοτιοανατολικό Πήλιο, Σηπιάδα
Νοτιοανατολικό Πήλιο, Αιγαίο.
Στο ακρωτήριο Σηπιάδας.
Απέναντι, η Σκιάθος.