30/3/08

117. Μουζάκι - Ανατολική Αργιθέα

Στα ορεινά της Καρδίτσας.
Στην διαδρομή από το Μουζάκι προς τα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας, λίγα χιλιόμετρα μετά το Πευκόφυτο.