29/3/08

116. Φανάρι, στον λόφο του κάστρουΦανάρι Καρδίτσας, στον λόφο του κάστρου.