15/3/08

100. Κάτω Κτιμένη, Λίμνη Σμοκόβου


Λίμνη Σμοκόβου.
Στην Κάτω Κτιμένη Καρδίτσας, λίγο πριν το χωριό.
...
Περισσότερα:
Windscreen 27. , 28. , 29.