30/3/08

118. Ορεινή Καρδίτσα, Οξυά

Ορεινή Καρδίτσα.
Στην διαδρομή από το Μουζάκι προς τα χωριά της Δυτικής Αργιθέας.
Στην διασταύρωση της Οξυάς.