28/3/08

114. Κάτω Κτιμένη, Λίμνη Σμοκόβου

Λίμνη Σμοκόβου.
Στην Κάτω Κτιμένη Καρδίτσας, λίγο πριν το χωριό.
...
Περισσότερα:
Windscreen 27 , 28 , 29