23/3/08

110. Λιμανάκια, Πανσέληνος

Βουλιαγμένη, Λιμανάκια.
Πανσέληνος, Μάρτιος 2008.