18/4/08

133. Κορινθιακός κόλπος, ακρωτήριο Ηραίον

Κορινθιακός κόλπος, ακρωτήριο Ηραίον.