9/5/08

136. Ο κάμπος της Λαμίας
Ο κάμπος της Λαμίας, από τον Γοργοπόταμο.
Στον δρόμο προς τα Δυό Βουνά, έξω από τον Γοργοπόταμο.

Φωτογραφίες: Ηλιογράφος