31/5/08

169. Ορεινή Καρδίτσα, Ραχούλα - Αμάραντος







Νοτιοδυτικά της Καρδίτσας, στην διαδρομή από την Ραχούλα προς τον Αμάραντο.