16/5/08

148. Ευρυτανία, Φουρνά - ΚαρπενήσιΕυρυτανία.
Στην διαδρομή από την Φουρνά προς το Καρπενήσι.