16/5/08

145. Ευρυτανία, Ρεντίνα - Φουρνά
Ευρυτανία.
Στον δρόμο από την Ρεντίνα προς την Φουρνά και το Καρπενήσι.
12χλμ από την Φουρνά, και 52χλμ από το Καρπενήσι.
Στον ορίζοντα ο Τυμφρηστός.