26/5/08

162. Ποταμός Μαλακασιώτης, Μουργκάνι ΤρικάλωνΠοταμός Μαλακασιώτης, Μουργκάνι Τρικάλων.