29/5/08

166. Λίμνη Πλαστήρα, Αγιος Αθανάσιος

Στην ανατολική πλευρά της Λίμνης Πλαστήρα, στον Αγιο Αθανάσιο Λαμπερού.